Edebiyat nedir ? Edebiyatın tanımı ? Edebiyatın özellikleri ?

Edebiyat nedir: Arapça ‘‘edep” sözcüğünün türetilen bu kavram, ilk defa Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Şinasi’den ilkin nazım ve nesir türlerindeki eserlere ‘şiir’ ve ‘inşa‘ denilmekteydi.

Günümüzde edebiyat nedir terimi şu anlamda kullanılmaktadır ?

1) Edebiyat nedir ? Düşünce, his vaka ve imgelerin insanlarda güzel duyu duygular uyandıracak bir biçimde, dil vesilesiyle, laf ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat

2) Bu sanatın ilkelerini, kurallarını, bu yolda oluşturulmuş ürünlerini inceleyen bilim dalıdır.

3) Bir çağda, bir dilde yazılmış, sözlü yahut yazılı, sanat kıymeti taşıyan yapıtların bütünü; Klasik edebiyat

4) Herhangi bir bilim yada sanat dalıyla ilgili eserlerin tümü: Tıp edebiyatı,

Edebiyatın konusu: Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu oluşturur.

Edebiyatın içeriği: Dil ürünlerinde kullanılan üslup, tür (öykü, roman, deneme, fıkra, makale vb ) edebiyatın içeriğini oluşturur.

Edebiyatın yöntemi : Dil ürünlerinin tüm özelliklerinin zamanı akış arasında ilmi olarak incelenmesi de edebiyatın yöntemi oluşturur.

Edebi eser Tanımı ve özellikleri: İnsanın duygu ve düşüncelerini özlem ve dileklerini estetik ölçüler arasında anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yatan dil ürünlerine edebi yapıt denir.

Edebiyatın (Edebi eserin ) Özellikleri

  • Edebi eseri okuyanı etkilemelidir.
  • Anlatımı güzel, düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır.
  • Konusu; ilişkin olduğu topluluğun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.
  • Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp beğenilmelidir.
  • Duygu ve düşünceler belli bir edebi türe müsait olarak anlatılmalıdır.
  • Eser güzel duyu ölçüler içinde, belli bir saat anlayışıyla yazılmalıdır.
Edebiyat nedir Edebiyatın özellikleri
Edebiyat nedir

Edebiyat türleri

Edebiyat türleri tarz yönüyle ikii başlık altında ele alınabilir: Nazım (şiir) ve nesir (düz yazı)

Nazım belli bir norm ve kalıp esas alınarak üretiliş edebi ürünlerdir. ya da özetlemek gerekirse tüm şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezi gibi belli bir kalıp norm kagısı güdülerek yazılır.

Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak tüm şiir türlerini; Düz yazı ise edebiyatın şiir dışındaki bütün biçimlerin, roman, hikaye, tiyatro, deneme vs ) kapsar. Edebi türleri yapısı, amacı ve ifade biçimlerinden hareketle şu şekilde sınıflandırabiliriz:

Kullanıcılar bunlarıda sordu:

Edebiyat nedir, Edebiyatın özellikleri, Edebiyatın tanımı, Edebiyatın türleri, Edebiyatın çeşitleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir