Metinlerin sınıflandırılması Öğretici metinler özellikleri

Metinlerin sınıflandırılması gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından sınıflandırılır. Bu açıdan metinler, sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere işlevleri bakımından ikiye ayrılır.

Sanat metinlerinde yan anlam kıymeti taşıyan ve okuyucunun anlayışına, sezgisine bırakılan ifadelere yer verildiğini, mecazlı ifadeler kullanıldığını böylece anlatıma çağrışım ve duygu kıymeti kazandırarak okuyucunun eni ve değişik anlamlar çıkarabildiğini görüyoruz. Sanat metinler ise malumat vermek amacıyla yazılırlar.

Öğretici metinler ise malumat vermek amacıyla yazılırlar. Öğretici metinler günlük yaşamın gerçeklerini, tarihi olayları, felsefi düşüncüleri ve ilmi gerçekleri anlatan metinlerdir.

Metinlerin sınıflandırılması

Metinlerin sınıflandırılması
Metinlerin sınıflandırılması

Metinlerin sınıflandırılması ve sınıflama, Felsefede ”bilgide ilk ve en önemli adım olarak, muayyen şeylerin birliğini ve çeşitli şey türleri arasındaki ilişki kavramının yolu; doğada seviye keşfetmenin ilk ve rahat yöntemi. Konu ve nesneleri cins tür ilişkisine göre liste ” olarak tanımlanır.

Zira hayvanlar bile çevrelerinde bulunan objeleri besinler, gıda olmayanlar, düşmanlar, rakipler,eşler vs. benzer biçimde bir gruplandırma yaparak tanırlar.

Öğretici metinler özellikleri

  • Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılır.
  • Günlük yaşantılar, tarihi olaylar ele alınır.
  • Konuyla alakalı his ve düşünceler kısa ve kati ifadelerle dile getirilir.
  • Dil daha fazlaca, göndergesel işlevde kullanılır.
  • Alakasız kelime tekrarına, ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez.
  • Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanılarla pekiştirilir.

Anlatmaya bağlı metinler

Anlatmaya bağlı edebi metinler içinde ise şunlar vardır Fabl, Masal, Halk hikayeler, Hikaye, Roman bunlar vardır.

Yazılı anlatım ikiye ayrılır Edebi metinler ve Öğretici metinler olmak üre ikiye ayrılır. Edebi metinlerde kendi içinde ikiye ayrılır olay çevrelerinde oluşan metinler ve Coşku ve Heyecanı dile getiren metinler

Sözlü Anlatım

Münazara : bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan sözlü tartışma

Söylev: Dinleyenlere belli bir düşünceyi anlatmak, bir duyguyu aşılmak ereğiyle yapılan coşkulu güzel konuşma

Forum: Eski Romalılar çağında, Roma’da ve öteki kentlerde, yurttaşların, kamu işlerini konuşmak için toplandıkları yer.

Açık oturum: belli bir kişilerin birbirlerine sordukları sorularla tartışmalarıdır

Konferans: Uluslar arası bir sorunun çözümü için yapılan toplantı.

Kullanıcılar bunlarıda sordu:

Sözlü Anlatım, Öğretici metinler özellikleri, Anlatmaya bağlı metinler, Münazara

Edebi metin nedir öğrenmek için tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir